Stichting Kind en Educatie Baarn

Stichting Kind en Educatie Baarn (SKEB) ondersteunt projecten gericht op de ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar in Baarn met diensten en geld.


In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

  • Een relatie opbouwen met instellingen in Baarn en omgeving waaraan wettelijk en praktisch de zorg is opgedragen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Daarbij kan gedacht worden aan scholen, instellingen voor de kinderopvang, sportverenigingen, organisaties die de culturele opvoeding van de kinderen behartigen. Dit alles in de ruimste zin.
  • Zorgen dat jonge kinderen (jongens en meisjes van nul tot twaalf jaar) van de schenkingen door de SKEB profiteren.
  • Leveren van ondersteuning bij de besteding van eventuele schenkingen.


Jaarverslagen en andere informatie wordt op deze website gepubliceerd.